Wychodząc naprzeciw potrzebom licznej polskiej społeczności w Zjednoczonym Królestwie, Kancelaria Lawrence & Co Solicitors oferuje możliwość prowadzenia spraw w języku polskim. Nasz zespół to specjaliści z wieloletnim doświadczeniem skutecznie reprezentujący klientów w sprawach różnorakiego rodzaju i o znajomości realiów środowisk emigracyjnych.

Osoby zainteresowane mogą kontaktować się z Natalią Cichosz (dane kontaktowe poniżej), która kieruje Działem Polskojęzycznym w naszej firmie. Natalia posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw ekstradycyjnych w sądzie pierwszej instancji, Westminster Magistrates’ Court i odwołaniach od nakazów ekstradycji, a także w sprawach karnych w sądach pokoju (Magistrates’ Courts) oraz sądach koronnych (Crown Courts).

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące opcji finansowania spraw w ramach bezpłatnej pomocy prawnej (Legal Aid) oraz orientacyjnych kosztów naszych usług w przypadku, gdy są one pokrywane przez klienta.

Kontakt w jęz. polskim: Natalia Cichosz
020 7266 4333
natalia@lawsol.co.uk

Specjalizujemy się w następujących dziedzinach prawa:

Ekstradycja

Reprezentujemy osoby poszukiwane Europejskim Nakazem Aresztowania zarówno w sądzie niższej instancji – Westminster Magistrates’ Court oraz w sprawach odwoławczych. Zapewniamy usługi najwyższej jakości niezależnie od tego, czy sprawa jest finansowana ze środków prywatnych klienta czy w ramach państwowej bezpłatnej pomocy prawnej (Legal Aid). Posiadamy umowę z Legal Services Commission, w ramach której zapewniamy pomoc prawną klientom, którzy nie mogą pozwolić sobie na wynajęcie adwokata ze środków prywatnych.

Bezpłatna pomoc prawna dostępna jest dla wszystkich przy składaniu odwołania od nakazu ekstradycji do Wysokiego Trybunału (High Court), a także dla klientów o ograniczonych dochodach i otrzymujących zasiłki w sprawach niższej instancji w Sądzie Westminster Magistrates’ Court, którzy kwalifikują się na podstawie złożonego wniosku.

Prowadzimy sprawy ekstradycyjne niezależnie od miejsca zamieszkania klienta, na terenie Anglii i Walii.

W celu uzyskania jak najlepszych rezultatów dla naszych klientów, regularnie współpracujemy z prawnikami świadczącymi usługi na terenie Polski i specjalistami w polskim prawie karnym.

Sprawy Karne Oraz Reprezentacja Na Posterunku Policji

Oferujemy możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej (Legal Aid).

Bezpłatna pomoc prawna przysługuje każdej osobie na posterunku policji, włączając osoby zatrzymane oraz te, które zgłaszają się na policję dobrowolnie w celu złożenia wyjaśnień.

W sprawach karnych w Sądach Pokoju (Magistrates’ Court) otrzymanie bezpłatnej pomocy prawnej jest zależne od dochodów osoby oskarżonej oraz natury zarzucanego jej przestępstwa. Osoby, których sprawy rozpatrywane są w Sądach Koronnych kwalifikują się do otrzymania bezpłatnej pomocy prawnej, lecz mogą być proszone o pokrycie części kosztów sprawy.

Świadczymy pomoc w sprawach karnych niezależnie od miejsca zamieszkania klienta, na terenie Anglii i Walii.

Dla osób, które pokrywają koszta reprezentacji we własnym zakresie, oferujemy usługi w konkurencyjnych cenach.

Prawo Imigracyjne

Oferujemy szeroki zakres usług, włączając sprawy obejmujące:

– Deportacje z Wielkiej Brytanii
– Wnioski o rezydenturę i obywatelstwo brytyjskie

Prawo Pracy

Oferujemy porady prawne i wskazówki w sprawach dotyczących m.in. dyskryminacji w miejscu pracy, bezpodstawnego zerwania umowy o pracę, regulacji dotyczących czasu pracy, umów o pracę, procedur dyscyplinarnych i rozpoznawania skarg, możliwości doprowadzenia do ugody, przedsądowych postępowań pojednawczych w ACAS, bezprawnych potrąceń z / obniżenia pensji i we wszelkich innych wnioskach rozpatrywanych przez Sądy Pracy (Employment Tribunals).

Prawo Rodzinne

Oferujemy porady prawne w sytuacjach dotyczących zaangażownania pracownika socjalnego w sprawy Państwa dziecka i w postępowanie dotyczące opieki nad dzieckiem. Możemy pomóc, kiedy istnieje spór odnośnie tego, z którym rodzicem powinno mieszkać dziecko, lub ile czasu będzie miało spędzać z rodzicem, z którym nie mieszka.

Lawrence & Co posiada pozwolenie na prowadzenie działalności i podlega nadzorowi brytyjskiej izby adwokackiej Solicitors Regulation Authority (Nr 466581, Nr rejestracji firmy (Reg No) OC327954)